English | 蒙文版
首页学院往事 → 正文

历任领导

2019-06-26

 

 

姓  名 职  务 任职时间 职  务 任职时间
耐勒图 科副主任 1954—1955    
张继堂     书记、系主任 1955—1964
谢春明     副书记、书记 1964—1971
乌力吉 副书记 1969—1975 书记 1975—1979
温玉庭 副系主任 1971—1979    
梁仲仁 副书记    副系主任 1973—1975    
刘兰泉 副书记、副主任 1975—1979    
陈图鲜 副书记 1980—1983    
李枝良     书记 1979—1982
那  顺     书记 1982—1983
卢  宾     系主任、名誉系主任 1979—1985
妥木斯 副系主任 1979—1984 系主任、名誉系主任 1984—1989
付建民 副书记 1985—1992    
张守江 副书记 1983—1985 系主任 1985—1996
巴雅尔 副系主任 1985—1989    
王书科 副主任 1989—1991    
刘润卿 副系主任 1985—1991    
安玉荣     书记 1983—1996
纳日松 副系主任 1989—1996 系主任 1996—2000
苏  和 副书记    副系主任 1993—2000 主任  院长  2000—2015
敖  恩 副书记    副系主任 1996—2002 副院长 2002—2011
李金玺     书记 1996—2011
常存文 副书记 2000—2017 书记 2011—2017
石  钧 院长助理 2004—2005 副院长  副书记 2005—至今
孟显波 副院长 2011—2014    
陆全明 副书记 2011—2016